کاهش هزینه

تبلیغات در گوگل: مدیریت برای سودآوری (قسمت اول)

تبلیغات در گوگل: مدیریت برای سودآوری (قسمت اول)

ادامه مطلب
روش‌های کاهش هزینه جذب مشتری تبلیغات گوگل چیست؟

روش‌های کاهش هزینه جذب مشتری تبلیغات گوگل چیست؟

ادامه مطلب
روش های حداکثرسازی سهم نمایش تبلیغ یا Impression Share چیست؟

روش های حداکثرسازی سهم نمایش تبلیغ یا Impression Share چیست؟

ادامه مطلب
روش های کاهش هزینه CPA تبلیغات گوگل چیست؟

روش های کاهش هزینه CPA تبلیغات گوگل چیست؟

ادامه مطلب